Om Ekstrands2019-11-18T10:17:19+00:00

Om Ekstrands Transport AB

Bröderna Ekstrands Transport AB startades 1999. Ambitionen var att kunna erbjuda kompetent personal till i första hand bygg företag, men även föreningar och privata uppdrag. Idag har medarbetarantalet vuxit till ? medarbetare. Bröderna Ekstrands Transport AB medarbetare är välutbildade och har dessutom mycket erfarna. Detta gör oss till ett bra och säkert alternativ när ni behöver hjälp inom transport, materialhantering, avfallshantering, reningsverk, avlopp eller schakt. Bröderna Ekstrands Transport AB är också ett välskött företag med stabil ekonomi.

Vad Ekstrands Transport AB står för

Bra Service

Hög Standard

Professionell Personal

Bra Lösningar

Kvalitetspolicy

Bröderna Ekstrand Transport ska undersöka och uppfylla de kvalitetskrav som kunder och intressenter ställer. Vi ska ständigt förbättra oss för att uppnå maximal kund- och intressentnytta.
Vi ska uppnå detta genom att:
• Erbjuda tjänster, hantering och produkter som svarar mot kundens krav, behov och önskemål
• Kontinuerligt mäta och utvärdera kundnöjdheten
• Regelbundet säkra kvaliteten på levererade tjänster genom att systematiskt dokumentera fel och brister i gods- eller tjänstehanteringen samt i arbetsorder- och fakturahanteringen

Miljöpolicy

Bröderna Ekstrand Transport ska ständigt effektivisera och utveckla verksamheten för att långsiktigt förbättra miljön.
Detta genom att:
• öka kompetensen och medvetenheten hos anställda
• aktivt arbeta för att minska utsläpp av föroreningar i luft, mark och vatten
• effektiva logistiklösningar
• följa gällande lagar och krav på miljöområdet

Bli kund hos Ekstrands

Bli kund redan i dag, vi kan hjälpa till med allt inom transport, materialhantering och schakt mm.

KONTAKTA OSS

Kontakta oss och berätta vad du behöver hjälp med!